دوشنبه, ۱۶ تیر , ۱۳۹۹

تقدیرنامه ها

تقدیرنامه ها2 39 - تقدیرنامه ها3 33 - تقدیرنامه ها4 22 - تقدیرنامه ها5 24 - تقدیرنامه ها6 19 - تقدیرنامه ها7 17 - تقدیرنامه ها8 14 - تقدیرنامه ها9 1 1 - تقدیرنامه ها

طراحی توسط روابط عمومی و امور بین الملل بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور