یکشنبه, ۳۰ تیر, ۱۳۹۸

راهنمای مشارکت در طرح

      روش های مشارکت درطرح خیرات نان سفره های علوی

  • پرداخت از طریق سایت بنیاد (کلیک کنید)
  • پرداخت از طریق سایت سفره های علوی ( کلیک کنید )
  • پرداخت از طریق خودپردازهای سراسر کشور به شماره کارت ۰۰۲۱ ۰۰۰۰ ۰۶۱۱ ۵۰۴۷ نزد بانک شهر بنام بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور
  • پرداخت به شماره حساب ۱۱۰۱۱۰ نزد بانک شهر به نام بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور

 

طراحی توسط روابط عمومی و امور بین الملل بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور