جشن آینده سازان میهن اسلامی

جشن آینده سازان میهن اسلامی با هدف تشویق و تقدیر از فرزندان تحت پوشش که در مقاطع تحصیلی مختلف موفق به کسب معدل بالا شده اند در شهریور ماه هر سال برگزار می شود.

چهارمین جشن آینده سازان میهن اسلامی - شهریور 91

نهمین جشن آینده سازان میهن اسلامی – مرداد 96