استان کهگیلویه و بویر احمد

این استان هنوز در محرومیت بسیار شدیدی قرار دارد و دستیابی‌ به‌ یک‌ نتیجه‌ مطلوب‌ در رفع‌ محرومیت‌ها از مناطقی‌ نظیر استان‌ کهگیلویه‌ و بویر‌احمد نیازمند انجام‌ یک‌ حرکت‌ شتابنده‌ و سریع‌ است. مقام معظم رهبری (مدظله العالی) 1373/3/17