مشارکت در امور فرهنگی و تفریحی

نیکوکار محترم
برپایی جلسات فرهنگی، سفرهای زیارتی، اردوهای تابستانی و... ازجمله برنامه های فرهنگی بنیاد می باشد که خیرین عزیز می توانند در این بخش نیز با ارائه کمک ها ویا حتی تسهیلاتی در این زمینه در این امر مهم نیز مشارکت نمایند.