جشن ریحانه

این جشن که به مناسبت ایام میلاد با سعادت دخت نبی مکرم اسلام حضرت زهرا (سلام الله علیها) و به منظور تقدیر از مادران نمونه و فداکاری که در نهایت مشکلات و سختی ها بسیار موفق هستند چه در عرصه تربیتی و تحصیلی فرزندان و چه در عرصه های اجتماعی و فرهنگی.

جشن ریحانه -ولادت حضرت فاطمه-خرداد ماه 1389

دومین جشن ریحانه -ولادت حضرت فاطمه-اردیبهشت ماه 1390

سومین جشن ریحانه -ولادت حضرت فاطمه-اردیبهشت ماه 1391

چهارمین جشن ریحانه-ولادت حضرت فاطمه-اردیبهشت ماه 1392

پنجمین جشن ریحانه-ولادت حضرت فاطمه-اردیبهشت ماه 1393