باعنایت به گذشت نزدیک به ۲ سال از سابقه‌ی فعالیت طرح «نان سفره‌های علوی» و استقبال خوب خیرین، از ابتدای آذرماه سال 1395 بن‌های جدید خرید نان

میان نیازمندان مناطق تحت پوشش توزیع گردید.از ویژگی‌های بن های جدید می‌توان به تغییرشکل ظاهری، یکبار مصرف بودن، افزایش ضریب امنیتی آن‌ها اشاره نمود.

قسمت های *دار را حتما پر کنید.

تعداد یازدید 20051