تامین هزینه درمان نسرین خانم

نسرین خانم همسر اولش به دلیل سکته فوت شده است.همسر دوم نسرین خانم هم پس از اینکه از بارداری ایشان مطلع میشود به دلیل اعتیاد ترک منزل کرده و متواری میشود.ایشان از ازدواج اول یک پسر محصل و از ازدواج دوم یک پسر خردسال دارد.پسر دومشان مشکل اورولوژی و دفع ادراردارد و پسر اولشان مشکل بیش فعالی .نسرین خانم کار خدمات و پرستاری سالمند انجام میدهد و از این طریق امرار معاش میکنند.نسرین خانم معلولیت جسمی دارد و از پای راست معلول است و پاهایش نیاز به عمل جراحی دارد. نسرین خانم برای درمان پسر دومش نیاز به انجام آزمایشات و تهیه دارو تجویز شده پزشک دارد و برای تامین این هزینه ها نیاز به یاری شما خوبان دارد.شما خیر گرامی می توانید با مشارکت در تأمین هزینه های درمانی ، یاری دهنده این خانواده آبرومند باشید مبلغ مورد نیاز700،000 تومان

مبلغ مورد نیاز : 700 هزار تومان               مبلغ تامین شده توسط خیرین : 120000 تومان               مبلغ تامین شده توسط بنیاد : 0 تومان                 می خواهم کمک کنم