پرداخت بدهی سوسن خانم

سوسن خانم سه بار ازدواج ناموفق داشتند که از همسر اول به دلیل مشکلات خانوادگی، همسر دوم به دلیل اعتیاد و از همسر سوم به دلیل ناسازگاری و کتک زدن فرزندان (حاصل ازدواج اول و دوم) جدا شدند و به همراه سه فرزند محصلشان ساکن یکی از منازل واقع در مناطق جنوبی شهر تهران می باشند. ایشان با کارهای خدماتی مخارج زندگی و تحصیلی فرزندانشان را تامین میکنند. ایشان به تازگی و به دلیل مرطوب بودن و چندین بار ریزش قسمت هایی از منزل و بی توجهی صاحب خانه مجبور به جا به جایی شدند که با توجه به شرایط ضعیف مالیشان، تاکنون موفق به پرداخت حق کمیسیون بنگاه نشدند و به بنگاه معاملات املاک بدهکار می باشند. شما خیر گرامی می توانید با مشارکت در تأمین بدهی ایشان ، یاری دهنده این خانواده آبرومند باشید. قابل توجه خیرین محترم در صورت عبور کمک ها از سقف مورد نیاز ، مبالغ صرف موارد مرتبط بعدی می گردد.

با استعانت از خداوند متعال ، ائمه معصومین (ع) و مساعدت شما خیرین گرامی بخشی از هزینه پرداخت بدهی تامین گردید.

مبلغ مورد نیاز : 220هزار تومان               مبلغ تامین شده توسط خیرین : 220000 تومان               مبلغ تامین شده توسط بنیاد : 0 تومان