تامین هزینه درمان اکرم خانم

اکرم خانم به دلیل اعتیاد و مشکلات اخلاقی از همسرش جداشده دو فرزند دختر دارد که یکی عقد کرده و یکی از آنها محصل است اکرم خانم دو پسر هم دارد که پسر کوچک محصل است و پسر بزرگ ایشان آقامیلاد عقب افتاده ذهنی میباشد و هزینه درمانی بالایی دارد دست اکرم خانم غده ساز بوده وایشان دچار تومور دست هستند و تحت درمان میباشند، اکرم خانم برای تامین داروهای خودش و آقا میلاد نیاز به همدلی شما خوبان دارد، شما خیر گرامی می توانید با مشارکت در تأمین هزینه های درمانی ، یاری دهنده این خانواده آبرومند باشید. قابل توجه خیرین محترم در صورت عبور کمک ها از سقف مورد نیاز ، مبالغ صرف موارد مرتبط بعدی می گردد.

با استعانت از خداوند متعال ، ائمه معصومین (ع) و مساعدت شما خیرین گرامی بخشی از هزینه درمان این عزیز تامین گردید.

مبلغ مورد نیاز : 620هزار و تومان               مبلغ تامین شده توسط خیرین : 620000 تومان               مبلغ تامین شده توسط بنیاد : 0 تومان