تامین هزینه ادامه تحصیل فاطمه خانم

پدر فاطمه خانم فوت شده است ایشان دانشجوی کارشناسی رشته مهندسی کامپیوتر هستند ، مادرش با کار در کارگاه خیاطی امرار معاش میکند و بجز فاطمه خانم فرزندان دیگری هم دارد که باید علاوه بر مخارج کرایه منزل و امرار معاش هزینه های مربوط به فرزندان رانیز تامین کند فاطمه خانم برای پرداخت مبلغ شهریه دانشگاه خود نیاز به مساعدت شما خوبان دارد شما خیر گرامی می توانید با مشارکت در تأمین هزینه های درمانی ، یاری دهنده این خانواده آبرومند باشید . قابل توجه خیرین محترم در صورت عبور کمک ها از سقف مورد نیاز ، مبالغ صرف موارد مرتبط بعدی می گردد.

با استعانت از خداوند متعال ، ائمه معصومین (ع) و مساعدت شما خیرین گرامی بخشی از هزینه تحصیل این عزیز تامین گردید.

مبلغ مورد نیاز : 800 هزار تومان               مبلغ تامین شده توسط خیرین : 735000 تومان               مبلغ تامین شده توسط بنیاد : 65000 تومان