تامین هزینه درمان آقا داوود

آقا داوود تومور مغزي بد خيم دارند در حال شيمي درماني و راديو تراپي هستند هزينه داروهايشان بالاست.مستاجر ميباشند همسرشان با کار های خدماتی مخارج مربوط به تحصیل فرزند 8ساله خود وهمچنین هزینه کرایه منزل را میپردازد ولی متاسفانه درآمد ایشان کفاف درمان آقا داود را نمیدهد در حال حاضر این خانواده برای تامین دارو های آقا داود نیاز به یاری سبز شما عزیزان دارد. شما خیر گرامی می توانید با مشارکت در تأمین هزینه های درمانی ، یاری دهنده این خانواده آبرومند باشید

با استعانت از خداوند متعال ، ائمه معصومین (ع) و مساعدت شما خیرین گرامی بخشی از هزینه درمان این عزیز تامین گردید.

مبلغ مورد نیاز : 780 هزار تومان               مبلغ تامین شده توسط خیرین : 780000 تومان               مبلغ تامین شده توسط بنیاد : 0 تومان