تامین هزینه درمان طاهره خانم

طاهره خانم پدر ایشان در اثر تصادفی سخت، فوت شده است در این تصادف طاهره خانم نیز در ماشین بوده که دچار اسیب هایی در ناحیه کمر شده واز کار افتاده است مادر طاهره خانم هم بدلیل کهولت سن توانایی کار کردن ندارد ، چشمان طاهره خانم به شدت ضعیف شده است وبه گفته پزشک اگر سریعا عمل نشود بینایی اش را از دست میدهد طاهره خانم برای درمان چشم هایش نیاز به مساعدت شما عزیزان دارد. شما خیر گرامی می توانید با مشارکت در تأمین هزینه های درمانی ، یاری دهنده این خانواده آبرومند باشید

با استعانت از خداوند متعال ، ائمه معصومین (ع) و مساعدت شما خیرین گرامی بخشی از هزینه درمان این عزیز تامین گردید.

مبلغ مورد نیاز : 700 هزار تومان               مبلغ تامین شده توسط خیرین : 700000 تومان               مبلغ تامین شده توسط بنیاد : 0 تومان