تامین هزینه درمان پری خانم

همسرپری خانم فوت شده است پری خانم بیماری ام اس دارند و چون دیر به پزشک مراجعه کرده اند،متاسفانه یک چشم ایشان نابینا شده است،پری خانم یک دختر محصل هم دارد، متاسفانه بدلیل بیماری توان کار کردن ندارد ودر هزینه های منزل ، کرایه خانه وهزینه تحصیل فرزندش بسیار در مضیغه میباشد. پری خانم برای تامین هزینه های درمانی خودش، نیاز به مساعدت دارند. شما خیر گرامی می توانید با مشارکت در تأمین هزینه های درمانی ، یاری دهنده این خانواده آبرومند باشید

با استعانت از خداوند متعال ، ائمه معصومین (ع) و مساعدت شما خیرین گرامی بخشی از هزینه درمان این عزیز تامین گردید.

مبلغ مورد نیاز : 840 هزار تومان               مبلغ تامین شده توسط خیرین : 840000 تومان               مبلغ تامین شده توسط بنیاد : 0 تومان