تامین هزینه درمان سعیده خانم

سعیده خانم در تصادفی شديد پای راستش از مچ قطع شده وبعد ازپیوند دچار مشکلات بسیاری شده است، ایشان براثر شدت تصادف گاهی دچار تشنج میشود و هزينه درماني زيادی دارد پدرش بدلیل مصرف مواد مخدر فوت شده و مادرش دچار دیابت است وتوانایی کار کردن ندارد ،آنها هیچ درآمدی ندارند و مستاجر هستند،عوارض تصادف به تازگی بیشتر خودش را نشان داده سعیده خانم برای تهیه دارو و طی کردن سیر درمان نیاز به یاری شما نیکان دارد.شما خیر گرامی می توانید با مشارکت در تأمین هزینه های درمانی ، یاری دهنده این خانواده آبرومند باشید

مبلغ مورد نیاز : 335 هزار تومان               مبلغ تامین شده توسط خیرین : 335000 تومان               مبلغ تامین شده توسط بنیاد : 0 تومان                 می خواهم کمک کنم