هزینه تحصیل سید امیر حسین

پدر سیدامیرحسین بيماري اعصاب وروان داشته ، به همين دليل مادرش جداشده و ايشان با مادرشان که ناراحتی قلبی وکهولت سن دارد در منزلي استيجاري زندگي میکند سید امیرحسین دانشجوي کارشناسي رشته مهندسي مکانيک است وگاها کارهای پاره وقتی انجام میدهد تابتواند کرایه منزل و هزینه درمان مادرش راتقبل کند ولی برای ادامه تحصیل نیاز به یاری شماخوبان دارد ، شما خیر گرامی می توانید با مشارکت در تأمین هزینه های دانشگاهی ایشان ، یاری دهنده این خانواده آبرومند باشید. مبلغ مورد نیاز 500،000 تومان

با استعانت از خداوند متعال ، ائمه معصومین (ع) و مساعدت شما خیرین گرامی بخشی از هزینه تامین گردید.

مبلغ مورد نیاز : 500 هزار تومان               مبلغ تامین شده توسط خیرین : 550000 تومان               مبلغ تامین شده توسط بنیاد : 0 تومان