تامین هزینه معیشت رقیه خانم

بدليل اعتياد ازهمسرش جداشده است،ايشان به همراه دخترشان که محصل است دريک منزل اجاره ای زندگي میکنند. ازطریق دستفروشی جوراب امرارمعاش میکنند.نامبرده از بیماری چشمی رنج میبرد که سابق عمل جراحی هم انجام داده است وهمچنان تحت درمان است. تحت پوشش هیچ بیمه ای نیستند.ایشان دو ماه قبل به دلیل شکستگی استخوان پا امکان کار نداشته و به همین دلیل هیچ درآمدی نداشته اند.به همین خاطر توانایی پرداخت اجاره منزل خود را نداشته است و مالک خانه اصرار بر پرداخت اجاره بهاء دو ماه گذشته به شکل یکجا را دارد.رقیه خانم جهت پرداخت اجاره بهاء منزلش نیاز به یاری شما خوبان دارد.شما خیر گرامی می توانید با مشارکت در تأمین هزینه های معیشت ، یاری دهنده این خانواده آبرومند باشید مبلغ مورد نیاز 920.000 تومان

با استعانت از خداوند متعال ، ائمه معصومین (ع) و مساعدت شما خیرین گرامی بخشی از هزینه درمان این عزیز تامین گردید.

مبلغ مورد نیاز : 920 هزار تومان               مبلغ تامین شده توسط خیرین : 920000 تومان               مبلغ تامین شده توسط بنیاد : 0 تومان