تامین هزینه درمان سید جواد

سید جواد دوفرزنددختر(محصل)وپسر(خردسال و معلول ذهنی وجسمی شدید-سی پی)دارد.آقا جواد دستفروش مرغ نذری است و درآمد بسیار پایینی دارد.هزینه های درمانی پسرشان بسیاربالاست ونیازمبرم به کاردرمانی وگفتاردرمانی دارد تا بتواند بایستد و قدم بردارد.این فرزند هشتاد درصد در راه رفتن و تکلم ناتوان است و با این جلسات مکرر امکان دارد بتواند از این حیات نباتی نجات پیدا کند.مددجو کاردستفروشی مرغ نذری انجام میدهدودرآمدکمی دارد.آقا سید جواد برای تامین هزینه گفتار درمانی آقا سید طاها نیاز مبرم به یاری شما خوبان دارد.شما خیر گرامی می توانید با مشارکت در تأمین هزینه های درمانی ، یاری دهنده این خانواده آبرومند باشید مبلغ مورد نیاز 800000تومان

با استعانت از خداوند متعال ، ائمه معصومین (ع) و مساعدت شما خیرین گرامی بخشی از هزینه درمان این عزیز تامین گردید.

مبلغ مورد نیاز : 800 هزار تومان               مبلغ تامین شده توسط خیرین : 800000 تومان               مبلغ تامین شده توسط بنیاد : 0 تومان