تامین هزینه درمان سکینه خانم

از همسرش به دلیل اعتیاد،بی مسولیتی و ترک منزل طلاق غيابي گرفته .يک پسر محصل دارد که مادرزادي کليه راست نداردو دچار مشکل تشنج و صرع ميباشد.مستاجر هستند.سکینه خانم کار خدمات منازل انجام میدهدو از این راه درآمد بسیار کمی دارد و از این طریق امرار معاش میکند. ایشان مدتها کیست لثه داشته است. این کیست در سقف دهان بوده و تا مدتها مانع از توان غذا خوردن و راحت صحبت کردن ایشان میشده است.ایشان به تازگی برای درمان به پزشک مراجعه کرده است پزشک اظهار کرده که این کیست باعث عفونت شدید تمام استخوان گونه و دهان شده است و ایشان برای درمان نیاز به پودر استخوان و جراحی لثه دارد. سکینه خانم برای اینکه راحت تر بتواند غذابخورد و صحبت کند نیاز به انجام این عمل دارد و برای تامین هزینه عمل نیاز به یاری شما خوبان دارد.شما خیر گرامی می توانید با مشارکت در تأمین هزینه های درمانی ، یاری دهنده این خانواده آبرومند باشید مبلغ مورد نیاز1،200،000 تومان

با استعانت از خداوند متعال ، ائمه معصومین (ع) و مساعدت شما خیرین گرامی بخشی از هزینه درمان این عزیز تامین گردید.

مبلغ مورد نیاز : یک میلیون و 200هزار تومان               مبلغ تامین شده توسط خیرین : 1423000 تومان               مبلغ تامین شده توسط بنیاد : 0 تومان