کمک هزینه تحصیل سوسن خانم

سوسن خانم بدليل اعتياد از همسرش جدا شده وهمراه دو فرزند محصل و دانشجوی (علمی-کاربردی)خود در يک اجاره ای زندگي ميکنند سوسن خانم دیسک کمر دارد و شدیدا از درد کمر رنج میبرد، سابق عمل گوش انجام داده زیرا پرده گوش ایشان به دلیل ضرب و شتم همسر سابقش پاره شده است به همین دلایل توان کار تمام وقت ندارد.مددجو گاهی کار پرستاری سالمند انجام میدهد و با درآمد کمی که دارد گذران زندگی میکند.دختر ایشان به تازگی دانشجو شده است و جهت تامین هزینه تحصیل وی و پرداخت فیش های دانشجویی فرزندش نیاز به یاری شما خوبان دارد تا فرزندش بتواند امتحانات این ترم تحصیلی اش را شرکت کند.شما خیر گرامی می توانید با مشارکت در تأمین هزینه های تحصیلی، یاری دهنده این خانواده آبرومند باشید مبلغ مورد نیاز631000 تومان

با استعانت از خداوند متعال ، ائمه معصومین (ع) و مساعدت شما خیرین گرامی بخشی از هزینه درمان این عزیز تامین گردید.

مبلغ مورد نیاز : 631 هزار تومان               مبلغ تامین شده توسط خیرین : 876000 تومان               مبلغ تامین شده توسط بنیاد : 0 تومان