کمک هزینه تحصیل فرحناز خانم

فرحناز خانم بدليل مجهول المکان بودن همسرشان طلاق گرفته اند. در يک منزل اجاره ای در نازی آباد زندگي ميکنند،دو فرزند دانشجو (یک دختر و یک پسر)دارند.فرحناز خانم در تولیدی کار میکند و با وجود کار تمام وقت درآمد کمی دارد واین درآمد کفاف تامین هزینه تحصیل فرزندانش را نمیدهد. فرحناز خانم از دیسک گردن و کمر رنج میبرد و با این وجود برای تامین اجاره منزلش و هزینه درمان خودش و تحصیل فرزندان دچار سختی بسیار است. دختر فرحناز خانم دانشجوی رشته هوشبری است و برای تامین هزینه این ترم تحصیلش نیاز به یاری شما خوبان دارد. مبلغ مورد نیاز600،000 تومان

مبلغ مورد نیاز : 600 هزار تومان               مبلغ تامین شده توسط خیرین : 100000 تومان               مبلغ تامین شده توسط بنیاد : 0 تومان                 می خواهم کمک کنم