تامین هزینه درمان روح انگیز خانم

روح انگیز خانم همسر ايشان سالها قبل به دلیل زورگیری به قتل رسيده است.يک پسر محصل داردو به همراه پسرش در منزلی اجاره ای ساکن است. با کاربسته بندی امرار معاش ميکندو درآمد کمی دارد.روح انگیز خانم از زمان فوت همسرش دچار مشکلات عدیده روحی و روانی شده است و تحت نظر پزشک مجبور به مصرف دارو های اعصاب وروان است.روح انگیز خانم هزینه های دارویی خود را به سختی تامین میکند زیرا با توجه به مشکلات اعصاب و روانش و هوشیاری کمی که دارد به سختی توان کار دارد.روح انگیز خانم برای تامین هزینه داروها نیاز به یاری شما خوبان دارد.شما خیر گرامی می توانید با مشارکت در تأمین هزینه های درمانی ، یاری دهنده این خانواده آبرومند باشید مبلغ مورد نیاز500000تومان

مبلغ مورد نیاز : 500 هزار تومان               مبلغ تامین شده توسط خیرین : 12000 تومان               مبلغ تامین شده توسط بنیاد : 0 تومان                 می خواهم کمک کنم