پیشرفت 60 درصدی پروژه مدرسه وفاق سبز علوی

یکی از مهمترین فعالیت‌های حمایتی – فرهنگی بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور حضور در عرصه‌ی مدرسه سازی می‌باشد که این مهم با احداث دومین مدرسه وفاق سبز علوی در استان چهارمحال و بختیاری در روستای حاجی آباد در سال 1396صورت گرفته است. مراحل احداث این پروژه که از 150 متر مربع فضای آموزشی برخوردار می‌باشد توسط تیم عمرانی بنیاد از تیر ماه امسال آغاز گردیده است.