تمدید گواهینامه ایزو 9001 (نظام مدیریت کیفیت)

امروز مورخه 1396/12/6 به منظور تمدید گواهینامه ایزو 9001 ، ممیز مربوطه ، جناب آقای مهندس اسدی در بنیاد حضور یافته و طی ارزیابی عملکرد و بررسی مستندات موجود در واحدها و معاونت ها ، از روند کلی فعالیت ها و برنامه ها ابراز رضایت نموده و رهنمودهای لازم را ارائه کردند.