برندگان مسابقه و نظرسنجی ویژه خیرین بنیاد

برندگان مسابقه و نظرسنجی ویژه خیرین بنیاد اعلام شدند : کمک هزینه سفر به مشهد مقدس (30نفر) و کمک هزینه سفر به کربلای معلی (20نفر)