سومین نشست هماهنگی قرارگاه جهاد توانمندسازی موج الحسین در خصوص رسیدگی به مشکلات روستای بردیه

در تاریخ 1396/12/20 سومین نشست هماهنگی قرارگاه جهاد توانمندسازی موج الحسین در خصوص رسیدگی به مشکلات روستای بردیه با حضور حاج حسین الله کرم، حاج حسین سازور، حاج محمود ژولیده و جناب آقای رستمی مدیرعامل بنیاد برگزار گردید.