توزیع ارزاق ایتام و تحت پوششین بنیاد (ویژه عید نوروز)

در تاریخ 96/12/25 مراسم چهارمین دوره توزیع ارزاق ایتام و تحت پوششین بنیاد ویژه عید نوروز 97 در مدرسه شهید جوادنیا برگزار گردید.

بااستعانت از خداوند متعال بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور طبق سنوات گذشته، امسال نیز در مراسم چهارمین توزیع ارزاق دوره ای ویژه عید نوروز، بسته های ارزاق که شامل مایحتاج ضروری شامل : گوشت، مرغ، برنج ،حبوبات ، تن ماهی ، ماکارونی ، روغن ، شیرینی ، آجیل ودهها قلم از اجناس مورد نیاز بود را بین خانواده های تحت پوشش خود توزیع نمود.