تقدیر آقای رستمی از اعضای شورای صندوق قرض الحسنه وفاق سبز

در آخرین جلسه نشست شورای صندوق قرض الحسنه وفاق سبز، آقای رستمی از اعضای این شورا بمنظور تحقق اجرای تعهد سالیانه پرداخت 1200 فقره وام در سال 1396 تقدیر نمودند.