دیدار اعضای شورای قرارگاه جهاد توانمند سازی موج الحسین (ع) با جناب آقای دکتر محسن رضایی

در این دیدار که در تاریخ 96/12/26صورت پذیرفت اعضای شورای قرارگاه موج الحسین، آقایان حاج حسین الله کرم، حاج حسین سازور، حاج محمود ژولیده، حاج امیر حسین رستمی، آقای خانیان و راهوند حضور داشتند، گزارشی از وضعیت روستای بردیه به جناب آقای دکتر محسن رضایی اعلام گردید که در راستای رسیدگی به مشکلات آن منطقه محروم مقرر گردید دکتر محسن رضایی با مسئولین استانی و کشوری برای همکاری های لازم مساعدت نمایند