برگزاری آخرین جلسه کنترل پروژه معاونت جذب حامی الکترونیکی درسال 96 و تقدیر از نفرات برتر مسئولین مناطق

امروز مورخ 1396/12/27 آخرین جلسه کنترل پروژه معاونت جذب حامی الکترونیکی در سال 96 برگزار گردید که در پایان طی مراسمی از 10 نفر برتر مسئولین مناطق توسط آقای رستمی مدیرعامل بنیاد و آقای اقبال خانی معاون جذب حامی الکترونیکی با اهدای یک تندیس تقدیر به عمل آمد.