نشست پایانی سال 1396 با حضور مدیرعامل و کارکنان

امروز مورخ 1396/12/28 نشست پایانی سال 1396 با حضور مدیرعامل و کارکنان محترم بنیاد برگزار گردید. در این مراسم جناب آقای رستمی مدیرعامل بنیاد صحبت های خود را به سمع و نظر حضار رساندند و در پایان به پاس زحمات کارکنان در سال 1396 به هر کدام یک تقدیرنامه و سررسید اختصاصی سال 97 اهدا گردید.