اهداء محلی به مساحت 500 متر مربع جهت احداث درمانگاه وفاق سبز علوی

در مورخ 1396/4/14 طی مراسمی با حضور مهندس ولیئی (مدیرکل کمیته امداد استان تهران) و مدیر عامل و معاونین بنیاد، محلی به مساحت 500 متر مربع جهت احداث درمانگاه وفاق سبز علوی حوالی میدان خراسان توسط بانیان خیر اهداء گردید.