برگزاری جلسه مشاوره گروهی ویژه خانواده های تحت پوشش بنیاد

جلسه مشاوره گروهی با محوریت تربیت جنسی کودکان در روز یکشنبه مورخه 96/05/22در سالن اجتماعات و توسط مشاور بنیاد ویژه مادران تحت پوشش برگزار گردید.

در این جلسه اصول مهم در تربیت کودکان زیر 7 سال و چگونگی واکنش والدین نسبت به سوالات و کنجکاوی های فرزندان مورد بررسی قرار گرفت و نسبت به آسیب های اجتماعی پیش رو به خانواده ها هشدار داده شد. در پایان مراسم نیز از خانوادهای شرکت کننده با کیک و آبمیوه پذیرایی بعمل آمد