دومین مرحله اعزام مددجویان به مشهد مقدس

در روز چهارشنبه مورخه 96/05/25 دومین مرحله اعزام خانواده های تحت پوشش به مشهد مقدس انجام شد. در این مرحله 39 نفر از خانواده ها رهسپار مشهد مقدس شدند که در روزهای 27،26 و 28 مرداد ماه مهمان حرم با صفای حضرت رضا(ع) می باشند.