دیدار آقای رستمی با سردار شاهچراغی فرمانده سپاه سیدالشهدا (ع)

امروز مورخ 1397/1/19 جناب آقای رستمی مدیرعامل بنیاد با سردار شاهچراغی فرمانده سپاه سیدالشهدا (ع) استان تهران دیدار نمودند.