حضور دکتر محسن رضایی در بنیاد

دکتر محسن رضایی در تاریخ 97/2/9 با حضور در بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور، طی گزارشی توسط مسئولین اجرائی از آخرین اقدامات قرارگاه جهاد توانمندسازی موج الحسین (ع) مطلع گردیدند. در این نشست اعضای شورای قرارگاه حاج حسین سازور، حاج حسین الله کرم، امیرحسین رستمی و حاج محمود ژولیده نیز حضور داشتند.

در ابتدا مصوبات جلسه قبل مورد بررسی قرار گرفت و در همین راستا حاج حسین الله کرم فرمانده قرارگاه به ارائه گزارشی از وضعیت آب منطقه سوسنگرد و روستای بردیه پرداختند، سپس هر کدام از مسئولین گزارش های خود را در حوزه فعالیت خود ارائه کردند. همچنین در این جلسه از سایت قرارگاه جهاد توانمندسازی موج الحسین (ع) به آدرس www.mojalh.ir رونمایی گردید.