حضور جناب آقای ابراهیم پور مسئول قرارگاه پیشرفت، عمران و آبادانی کشور در محل بنیاد

در تاریخ 97/2/9 جناب آقای ابراهیم پور مسئول قرارگاه پیشرفت، عمران و آبادانی کشور در محل بنیاد حضور یافته و با اعضای شورای قرارگاه جهاد توانمندسازی موج الحسین (ع) دیدار کردند