انعقاد تفاهم نامه فی مابین بنیاد و آموزش و پرورش منطقه 10

در راستای همکاری مشترک فی مابین بنیاد و آموزش و پرورش منطقه 10 تهران امروز مورخ 1397/2/15 خانم دری مدیر آموزش و پرورش منطقه 10 تهران از بنیاد بازدید نمودند و تفاهم نامه همکاری فی مابین نیز منعقد گردید.