دیدار مدیر عامل بنیاد با جناب آقای زبده (شهردار منطقه 16)

امروز مورخ 97/2/16 آقای رستمی مدیرعامل محترم بنیاد با آقای هادی زبده شهردار محترم منطقه 16 تهران دیدار داشتند. در این جلسه پیرامون نحوه همکاری دو مجموعه در جهت رسیدگی به مشکلات و آسیب های اجتماعی خانواده های محروم بحث هایی صورت گرفت.