هفتمین مرحله ارسال کتاب به مناطق محروم

امروز چهارشنبه مورخ 1397/2/19 هفتمین مرحله ارسال کتاب به مناطق محروم در قالب 277 کارتن و 8000 جلد کتاب برای استان کهگیلویه و بویراحمد صورت پذیرفت. کتاب های ارسالی در 6 حوزه عمومی، مذهبی، کودک و نوجوان، دانشگاهی، کمک آموزشی و دانشگاهی تفکیک و بسته بندی شدند.