توزیع ارزاق ویژه ماه رمضان (روستای بردیه)

امروز مورخ 97/2/24 ارزاق ویژه ماه مبارک رمضان در روستای بردیه استان خوزستان جهت توزیع میان 300 خانوار روستا انجام گردید. بسته های ارزاق تهیه شده شامل (مرغ، روغن، رب، برنج و آرد سبوس دار) بودند.