برنامه ها و فعالیت های کار گروه فرهنگی

حامد اشرفی مسئول کارگروه فرهنگی : این کارگروه در ابتدای اردو، دومین کاروان سفر به مشهد مقدس را اعزام نمود، سپس ضمن بازدید از محل استقرار و اقلام موجود در موکب های روستا با اعضای موکب روستا جهت جمع بندی فعالیت موکب در ایام اربعین و احصاء وسایل مورد نیاز جلسه ای را برگزار نمود.

برگزاری دعای توسل پایان بخش برنامه های این کارگروه در پایان روز اول بود. در روز دوم نیز در مدرسه پسرانه آیت الله غفاری و مدرسه دخترانه اندیشه مسابقه کتابخوانی برگزار و جوایز نفیسی به 12 نفر از برندگان اهدا گردید.