افتتاح صندوق قرض الحسنه شهدای بردیه

صندوق قرض الحسنه شهدای بردیه در تاریخ 97/7/18 با حضور آقای رستمی مدیرعامل بنیاد و دکتر نورالله زاده مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید و دیگر مسئولین استانی در روستای بردیه استان خوزستان افتتاح گردید. همچنین اولین سپرده گذاری در این صندوق توسط دکتر نور الله زاده، اعضای شورای قرارگاه موج الحسین(ع) و دیگر مسئولین استانی واریز گردید.