دیدار رستمی مدیرعامل بنیاد با حاج محمود لولاچیان مدیرعامل بنیاد خیریه ارشاد اسلامی

در تاریخ 97/7/22 آقای رستمی و حاج محمود لولاچیان مدیرعامل بنیاد خیریه ارشاد اسلامی پیرامون بررسی اخرین وضعیت از بازسازی 14 روستای زلزله زده شهر سرپل ذهاب دیدار کردند.