حضورکاروان وفاق سبز علوی در راهپیمایی 9 دی سال 88

راه پیمایی اعضای کاروان وفاق سبز علوی در برائت از حرمت شکنان عاشورای حسینی (1388/10/9)

راه پیمایی اعضای کاروان وفاق سبز علوی در برائت از حرمت شکنان عاشورای حسینی (1388/10/9)