دیدار معاون مدیرعامل بنیاد با خانواده معظم شهدای عضو کاروان وفاق سبز علوی

در تاریخ 97/10/16 معاون مدیر عامل بنیاد (معاونت جذب مشترکین) به نمایندگی از کاروان وفاق سبز علوی کشور با تعدادی از خانواده معظم شهدا که سال هاست به عنوان خیّر، در خدمت رسانی های بنیاد سهیم هستند دیدار کردند. در این دیدارها، نشان وسع که نمادی از ولایت مداری، خدمت به محرومین و شهادت است به خانواده های این عزیزان از طرف بنیاد اهدا گردید.