نشست هم اندیشی گروه جهادی زینبیون با حضور مدیرعامل بنیاد

امروز مورخ 97/12/01 در نشست هم اندیشی گروه جهادی زینبیون که با حضور امیرحسین رستمی مدیرعامل بنیاد برگزار گردید، ابتدا هر کدام از اعضای گروه در خصوص نحوه اجرای فعالیت ها و برنامه ها در هریک از قرارگاه های استانی و نتیجه گیری کلی از مجموعه اقدامات یک ساله گروه در روستاهای بردیه، قلعه تک، باغچه و اسلام آباد جلیل مطالبی را بیان داشتند.

در ادامه امیر حسین رستمی مدیرعامل بنیاد ضمن تشکر و قدردانی از تلاش ها و زحمات هر یک از اعضای گروه جهادی زینبیون، اشاره ای به روند اجرای فعالیت گروه زینبیون در هر روستا نمودند و مراحل اجرای اقدامات را بیان داشتند.

?مدیر عامل بنیاد اشاره کردند که ابتدا می بایست:

1. شرایط عمومی روستا توسط گروه بررسی شود و در این کار نهایت دقت و ریزبینی به کار گرفته شود.

2. روند اجرا به صورت فصلی در هر قرارگاه بررسی و مورد ممیزی قرار گیرد.

3. احصاء و ارزشیابی میزان پیشرفت و تأثیرگذاری ایجاد قرارگاه جهادی در روستای هدف

4. لازم است برنامه ای جامع جهت حرکت در مسیر اهداف تعیین شده بنیاد تدوین گردد.

5. ارائه پیشنهادات در جهت انجام هر چه بهتر رسالت جهادی توسط اعضای قرارگاه های استانی