مستند قرارگاه های جهادی کاروان وفاق سبز علوی

کلیپ تهیه شده از اردوهای جهادی کاروان وفاق سبزعلوی و افتتاح قرارگاه های استانی (در سال 1397) 1. قرارگاه جهادی موج الحسین(ع) روستای بردیه استان خوزستان 2. قرارگاه جهادی روستای قلعه تک استان چهارمحال و بختیاری 3. قرارگاه جهادی روستاهای اسلام آباد و باغچه جلیل استان کهگیلویه و بویر احمد

مستند قرارگاه های جهادی کاروان وفاق سبز علوی