ارسال نخستین محموله کمک های خیرین به سیل زدگان

نخستین محموله کمک های خیرین بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور شامل 55 هزار قرص نان بسته بندی شده و بیش از ۱۴ هزار عدد بطری آب آشامیدنی مورخ ۹۸/۰۱/۱۴ به مناطق سیل زده استان های گلستان، خوزستان و لرستان ارسال گردید.