فوری: کمک رسانی به سیل زدگان در کشور

فوری/ با توجه به وقوع سیل در برخی از استانهای کشور خواهشمند است جهت تهیه نان و آب برای سیل زدگان ما را یاری فرمایید شماره حساب ۴۱۲۲۲۲۴۱۸۲ و یا شماره کارت مجازی به شماره ۶۱۰۴۳۳۷۷۷۰۰۵۷۶۱۸ بانک ملت متعلق به بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور اماده دریافت کمکهای شما خیرین محترم می باشد .